Digital Employee eXperience, DEX eller Digital medarbejderoplevelse alle virksomheder har en,  god eller dårlig? – hvordan er jeres?

NGAGE er etableret med en vision om at skabe løsninger med udgangspunkt i den digitale medarbejderoplevelse! I denne artikel forklarer vi begrebet, digital medarbejderoplevelse og hvordan man finder til om jeres virksomhed har et godt eller dårligt digitalt medarbejderengagement.


Digital medarbejderoplevelse er et nyt begreb, som bliver mere og mere udbredt, især efter at Microsoft i februar lancerede Viva, som er en vision om en employee experience platform. Der er ikke en præcis og bredt accepteret definition af hvad Digital Employee eXperience eller DEX er.

 

NGAGE definerer Digital medarbejderoplevelse som oplevelsen af de digitale ”interaktioner” en medarbejder har i forbindelse med sit arbejde. Det vil sige interaktioner med sin leder, kollegaer og samarbejdspartnere. Oplevelserne af de digitale interaktioner, påvirker medarbejdernes oplevelse af sin arbejdsplads og ultimativt medarbejderens ENGAGEMENT. Derfor taler vi om digital medarbejderoplevelse og digitalt medarbejderengagement.

 

Digitale interaktioner i forbindelse med arbejdet er bredt defineret, og kan være alt fra en infoskærm, et intranet eller platform til et digitalt samarbejde. Alle disse interaktioner er blevet centrale i oplevelsen af arbejdspladsen, især i en periode hvor kontakten til arbejdspladsen primært er digital fordi vi arbejder hjemmefra.

 

For at skabe en god digital medarbejderoplevelse – kræver det at virksomheden tænker alle digitale interaktioner med medarbejderne igennem, med det udgangspunkt, at de skal være designet på en måde at de skaber en god medarbejderoplevelse for den enkelte medarbejder. Det stiller krav til løsningerne, som skal være brugervenlige og tilrettet den enkelte medarbejder.

 

Vi har tidligere beskrevet intranettets udvikling fra en intern webside til en digital oplevelse og hvad der kendetegner en god digital medarbejderoplevelse af et intranet. Disse forhold kan udbredes til andre digitale løsninger.

 

DEX handler ikke kun om IT-platform, fordi DEX handler om oplevelsen – så virksomheden kan kun skabe en god digital medarbejderoplevelse ved at der er sammenhæng mellem tre grundlæggende discipliner i virksomheden som er:

  1. Strategien for den digitale udvikling af jeres virksomhed. Det er vigtigt at de digitale processer og værktøjer understøtter virksomhedens overordnede strategi og udvikling mod en digital understøttet forretningsmodel
  2. HR som arbejder med medarbejderudvikling og engagement, skal bidrage og skal inddrage den digitale medarbejderoplevelse i deres arbejde med medarbejderengagement. Samtidigt kan HR bidrage til uddannelse og understøtte god digital adfærd. Når arbejdet primært er digitalt vil en stor del af den sociale interaktion med kollegaer også blive digital, her har HR også et ansvar.
  3. Teknologi og implementering. En god digital medarbejderoplevelse kræver at man har gode digitale værktøjer som er brugervenlige. Samtidigt kræver det at de er velimplementerede og brugerne har været involveret i hvordan værktøjerne er implementeret, så de passer til de forskellige medarbejdergruppers behov.

En god digital medarbejderoplevelse skabes i ”sweetspottet” mellem strategi, HR og teknologi.

Det kan virke abstrakt, men alle virksomheder har allerede en digital medarbejderoplevelse og de fleste har også mange af elementerne til at skabe en god digital medarbejderoplevelse. De færreste virksomheder, arbejder dog bevidst med at skabe en god digital medarbejderoplevelse.


Da en god digital oplevelse skabes ved der er sammenhæng mellem de tre discipliner, kræver det involvering af øverste ledelse, HR og IT-afdelingen. Det anbefales at man starter med at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategi og de digitale værktøjer der tilbydes.


Dernæst skal man sikre at medarbejderne er involverede og trænede i at bruge værktøjerne. Så de forstår og bruger de digitale værktøjer til at være mere effektive i fx. informationssøgning, hvor medarbejderne bruger helt op til 20% af sin tid på at søge efter eller genskabe information som virksomheden allerede har.


Alle virksomheder har en digital medarbejderoplevelse, de færreste ved dog om den er god eller dårlig. Fordi DEX handler om medarbejdernes oplevelse kan vi kun finde ud af hvordan oplevelsen er ved at spørge medarbejderne. På samme måde som man måler medarbejderengagement og har en employee Netpromoter score, har NGAGE udviklet et benchmark tool for den digitale medarbejderoplevelse.

Benchmarket måler hvordan medarbejderne oplever jeres digitale medarbejderplatform, de digitale interaktioner de har med virksomheden og hvor engagerede de er i anvendelsen af dem. 


Målingen kigger på de følgende områder.

  • Generel oplevelse
  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Videndeling og at finde viden
  • Digital understøttelse af primære og sekundære opgaver (udføre opgaver)
  • Social interaktion
  • Uddannelse

 

Se vores Webinar om DigitalmedarbejeroplEvelse – når det passer dig 

Er du interesseret i at vide mere om digital medarbejderoplevelse og hvordan du kan måle hvordan, medarbejderne oplever jeres digitale løsninger, så se vores Webinar om Digitale medarbejderoplevelse og NGAGEs benchmark tool. 

Hvis du udfylder formularen, herunder så modtager du et link til webinaret og når du har set det, et link til at lave en personlig benchmark af din digitale medarbejderoplevelse.

Kontakt Esben for en uforpligtende dialog

Esben Rytter
Partner og CEO