Digital transformation og strategi

Alle brancher oplever digitalisering. Det kan være svært at følge med og vælge de rigtige løsninger. Når løsningerne er valgt står I overfor en opgave med hurtigt at implementere dem på en måde så medarbejderne forstår og bruger løsningerne. For at skabe og fastholde digitale fordele kræver det en kontinuerlig indsats i forhold til at engagere brugerne, udvikle processer og opdatere teknologien.

 

Vi kan tage udgangspunkt i udviklingen af en digital strategy, jeres digitale medarbejder engagement eller et valg af en teknisk platform. Hvor vi starter afhænger af jeres situation og mål. Vores tilgang er pragmatisk, tæt på jeres virkelighed og agil for at sikre jer hurtige resultater. Vi kan hele processen fra strategi til værdi eller vi kan hjælpe jer med enkelte faser i processen. Centralt i vores arbejde er medarbejdernes digitale engagement, agil implementering baseret på et digitalt roadmap som sikrer at alle beslutninger undersøtter jeres digitale udvikling.

 

Vi hedder NGAGE fordi digitale løsninger og projekter skal være engagerende. Indenfor digital transformation og strategi er vores kerneydelser beskrevet herunder.

Engagement Benchmark

Hvordan er jeres digitale medarbejder engagement. Få data på jeres situation og sammenlign med andre virksomheder. Brug benchmarken som input til en strategi process eller som løbende temperatur måling.

Digitalt Roadmap og Strategi udvikling

Har I en plan for digital udvikling? Understøtter den forretningen og brugerne eller er den baseret på tekniske valg? Et digitalt roadmap guider beslutninger om jeres digitale platform.

Change Management

Teknologien i sig selv er nytteløs. Vi hjælper med forandringen og leverer bla. roadmaps for transformationen, træningsplaner og støtter lederene i at realisere forandringen.

Valg af Intranet platform

Skal I videre med jeres digtale arbejdsplads og Intranet? Er du i tvivl om hvilken platform er bedst for jer? Vi laver en pragmatisk afklaring af jeres behov og rådgiver om muligheder.

Kontakt Martin for Dialog og sparring

Martin Rossen
Partner og COO

Bliv kontaktet